5 maart 2021

Veranderingen in Friese financieringsaanvragen

2020, het werd een ander jaar dan verwacht. De coronacrisis brengt heel wat teweeg en dit merken we ook op het gebied van financieringsaanvragen van start-ups, groeiende bedrijven en innoverende ondernemers in Fryslân. Voor start-ups is het aantal aanvragen nauwelijks veranderd, terwijl aanvragen voor innovatie afnamen en aanvragen voor groei juist toenamen. Investeringsmanager Sybo Zijlstra blikt terug op 2020.

Start-ups

Start-ups hebben het eigenlijk altijd al lastig met het verkrijgen van een financiering. Voor banken en commerciële fondsen zijn de risico’s vaak te groot. En dat merken we bij de FOM ook. “Wij financieren daar waar de markt het niet doet. Ondanks de coronacrisis zien we dat de financieringsaanvragen vanuit start-ups bij ons gewoon doorgaan. We accepteren een groter risico en kijken verder dan het rendement van de financiering. We kijken naar de impact op de werkgelegenheid en de economische groei in de provincie”, aldus Sybo Zijlstra.

Plannen voor 2020 toch verwezenlijkt

De financieringsaanvragen voor innovatie liepen in 2020 terug. De ondernemers focussen zich logischerwijs op overleven. In de aanvragen voor groeifinanciering zien we de meeste verandering. Zijlstra: “Ondernemers die voor 2020 al plannen hadden om uit te breiden, konden voor financiering niet terecht bij de bank of andere fondsen. Vanuit deze groep ondernemers hebben we een stuk meer aanvragen voor groeifinanciering gekregen.”

Voor sectoren als horeca, cultuur en retail zijn de effecten van de coronacrisis het meest voelbaar. De banken zijn terughoudend in deze conjunctuurgevoelige sectoren; ze kijken naar het naderende onheil. “Voor Fries micro- en kleinbedrijf met een financieringsvraagstuk als gevolg van de coronacrisis, hebben we samen met Provincie Fryslân en Ynbusiness vorig jaar de Ondernemersimpuls 2.0 in het leven geroepen.”

Negatieve effecten beperken

Starters, groeiers en innovators zijn allemaal even belangrijk voor de ontwikkeling van de Friese economie. Zo blijft de provincie aantrekkelijk als vestigingsplaats. “Daarom focussen wij niet op één doelgroep; we bewegen mee met de markt. Daarbij blijven we bij iedere aanvraag positief kritisch en omarmen we het enthousiasme van de ondernemer. Het voornaamste doel voor nu is de negatieve effecten op de werkgelegenheid in de provincie beperken.”

“Nu banken en commerciële fondsen vanwege hoge risico’s terughoudend zijn, komt de toegevoegde waarde van de FOM naar voren. We verwachten dan ook dat het aantal investeringsaanvragen dit jaar verder gaat groeien.”