Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Diederik of Sybo.

Diederik Jongema

Diederik Jongema

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Groei

Met groei leveren de Friese ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf een belangrijke bijdrage aan werk en inkomen in de provincie. De FOM helpt bedrijven om de groeiplannen te financieren. Zo kunnen ze een stap voorwaarts zetten. Ook daarna blijft de FOM actief bij de onderneming betrokken.

Versterking

Groei van bedrijven is de beste garantie voor een bloeiende Friese economie in de toekomst. In tijden van economische groei kunnen bedrijven hun vermogen versterken, zodat ze later een stootje kunnen hebben.

Stapelfinanciering

De FOM biedt oplossingen, daar waar de banken en investeerders slechts een deel van de financiering voor hun rekening willen nemen. De FOM vult het beslissende gat in bijvoorbeeld stapelfinanciering. Zeker waar bedrijven in de crisisjaren hebben moeten interen op hun vermogen is het laatste duwtje van de FOM vaak doorslaggevend.

Verbonden

De FOM voelt zich zeer verbonden met deze groeibedrijven. Als het businessplan en de financiële prognose voldoende vooruitzichten geeft op een rendabele zaak, wil de FOM graag partner zijn. Een van de ijkpunten is dat er voldoende cashflow is voor de betalingen van de toekomstige rente- en aflossingstermijnen.

Maatwerk

De financiering van groeiplannen is maatwerk. Met een uitgebreide onderzoeksfase wordt de eerste stap gezet in de richting van oplossingen als aandelenkapitaal of achtergestelde leningen. Een financieringsvoorstel groter dan 50.000 euro krijgt een advies van het investeringscomité waarin kennis en kunde van ondernemers is samengebracht. Voor voorstellen boven de 1 miljoen euro is goedkeuring van de raad van commissarissen nodig.

Contact

Bezig met mooie plannen voor het bedrijf? Mogelijk kan de FOM helpen bij de uitvoering. Neem contact op met de adviseurs Diederik Jongema of Sybo Zijlstra.

Meer lezen? Bekijk de door ons gefinancierde bedrijven.

Andere werkgebieden

Ondernemersimpuls Fryslân

Coronafinanciering voor het Friese micro- en kleinbedrijf.