Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Diederik of Sybo.

Diederik Jongema

Diederik Jongema

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Innovatie

Ondernemers met nieuwe ideeën krijgen in Fryslân een warm onthaal. Door stimulering van innovatie bij bedrijven kan de economische structuur worden versterkt. Het levert extra banen op. Voor innovatieve ondernemers is financiering van de plannen soms lastig. De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) kan helpen.

Plannen

Groei van de Friese economie vloeit voor een belangrijk deel voort uit innovatie. De FOM ondersteunt ondernemers bij de uitvoering van hun vernieuwende plannen. Voor bedrijven die in Fryslân aan de slag willen zijn er fondsen om de start mogelijk te maken. De FOM heeft kapitaal beschikbaar voor achtergestelde leningen of voor aandelenparticipatie.

Oplossingen

Voor zowel starters als groeiers kan de FOM de doorslag geven om een financieringsplan met verschillende partijen rond te maken. De FOM zoekt oplossingen in combinatie met andere financiers zoals banken. Het helpt innovatieve bedrijven op momenten dat ze nog niet zoveel vet op de botten hebben.

Uitgangspunt

Bij aanvragen voor het budget Innovatie geldt als uitgangspunt dat het om producten, processen of marktinnovaties gaat die onderdeel zijn van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Duidelijkheid

Voor iedere investeringsvraag gelden duidelijke beslisstappen. Over de aanvragen lager dan 50.000 euro kan de directie van de FOM zelfstandig beslissen. Om het proces te vergemakkelijken wordt gebruik gemaakt van standaard contracten.

Bij alle aanvragen vanaf 50.000 euro geeft het investeringscomité van de FOM een advies op een investeringsvoorstel van de investmentmanager. Na een positief advies wordt het besluit uitgewerkt in één of meerdere contracten. Bij aanvragen boven de 1 miljoen euro wordt ook finale goedkeuring gevraagd van de raad van commissarissen van de FOM.

Contact

Bezig met mooie plannen voor het bedrijf? Mogelijk kan de FOM helpen bij de uitvoering. Neem contact op met de adviseurs Diederik Jongema of Sybo Zijlstra.

Meer lezen? Bekijk de door ons gefinancierde bedrijven.

Andere werkgebieden