Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Diederik of Sybo.

Diederik Jongema

Diederik Jongema

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Export

Friese bedrijven willen graag zaken doen in het buitenland. Bedrijven die exporteren groeien sneller. Toch is het aandeel Friese bedrijven dat actief is in omringende landen veel kleiner dan het landelijk gemiddelde. De provincie Fryslân werkt aan versterking van de Friese economie en stimuleert ondernemingen zich internationaal te oriënteren. Veel middelgrote en kleine ondernemingen in Fryslân hebben de exportkansen in het buitenland niet of onvoldoende ontdekt.

Het gebrek aan financiële middelen is voor veel bedrijven een knelpunt bij het uitvoeren van de exportplannen. Er is behoefte aan steun voor zowel risicodekking als voor het deelnemen aan handelsbeurzen in het buitenland. De FOM onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om ook exportfinanciering mogelijk te maken en zo de wegen naar het buitenland te effenen.

Contact

Bezig met mooie plannen voor het bedrijf? Mogelijk kan de FOM helpen bij de uitvoering. Neem contact op met de adviseurs Diederik Jongema of Sybo Zijlstra.

Meer lezen? Bekijk de door ons gefinancierde bedrijven.

Andere werkgebieden