Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Diederik of Sybo.

Diederik Jongema

Diederik Jongema

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Export

Friese bedrijven willen graag zaken doen in het buitenland. Bedrijven die exporteren groeien sneller. Toch is het aandeel Friese bedrijven dat actief is in omringende landen veel kleiner dan het landelijk gemiddelde. De provincie Fryslân werkt aan versterking van de Friese economie en stimuleert ondernemingen zich internationaal te oriënteren. Veel middelgrote en kleine ondernemingen in Fryslân hebben de exportkansen in het buitenland niet of onvoldoende ontdekt.

Risicodekking

Met exportfinanciering helpt de FOM ondernemingen de wegen naar het buitenland te effenen. Het gebrek aan financiële middelen is voor veel bedrijven een knelpunt bij het uitvoeren van de exportplannen. Er is behoefte aan steun voor zowel risicodekking als voor het deelnemen aan handelsbeurzen in het buitenland.

Garanties

Met snel handelen is de FOM de sleutel bij exportbevordering. Binnen twee weken kan een Friese onderneming een extra buffer hebben. Het verschaft extra werkkapitaal om exportorders gereed te maken of om gevraagde exportgaranties te leveren.

Bullets

Er is bij Friese bedrijven veel vraag naar kordate oplossingen bij exportfinanciering. De FOM wil hierin de hulp en bijstand zijn met speciale kortlopende leningen (bullets) die als zekerheid op een geblokkeerde rekening bij een bank worden gestort. Hiermee krijgt een bedrijf vervolgens verruiming van de rekening-courant. Zo kan het de exportorders financieren.

Slagkracht

Na afloop van de looptijd van twee jaar komt het kapitaal van de geblokkeerde rekening terug naar de FOM. Door de hogere zekerheid is de rentevergoeding lager dan voor ander door de FOM verstrekt kapitaal. Banken en bedrijven zien het beide als een vondst om de slagkracht in het buitenland te vergroten en zo goede opdrachten binnen te halen

Snel beslissen

De FOM besluit binnen enkele weken over een financieringsoplossing voor export. Doordat er een standaardproduct met een standaard contractdocumentatie van is gemaakt, kan de fondsdirectie snel beslissen over individuele aanvragen tussen 25.000 euro en 200.000 euro. Een uitgebreid onderzoek en behandeling door het investeringscomité blijven dan achterwege.

Contact

Bezig met mooie plannen voor het bedrijf? Mogelijk kan de FOM helpen bij de uitvoering. Neem contact op met de adviseurs Diederik Jongema of Sybo Zijlstra.

Meer lezen? Bekijk de door ons gefinancierde bedrijven.

Andere werkgebieden