Financiering voor bedrijven die (willen gaan) exporteren naar het buitenland

Friese bedrijven willen graag zaken doen in het buitenland. Bedrijven die exporteren groeien sneller. Toch is het aandeel Friese bedrijven dat actief is in omringende landen veel kleiner dan het landelijk gemiddelde. De provincie Fryslân werkt aan versterking van de Friese economie en stimuleert ondernemingen zich internationaal te oriënteren. Voor bedrijven met ambities in het buitenland helpt de FOM met een exportgarantie. Met deze financiering zet je de deur naar het buitenland wagenwijd open.