Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

Ideeën financieren met het geld van de FOM

Bij Friese bedrijven zijn volop goede ideeën. Om die mooie plannen te kunnen realiseren is er kapitaal nodig. De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) helpt ondernemers om belangrijke stappen mogelijk te maken.

Extra kracht

Geld mag voor ondernemers geen struikelblok zijn bij het realiseren van groei of het bouwen aan innovaties. De FOM verstrekt deze bedrijven risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde leningen en/of aandelenkapitaal. Vaak zijn daarna ook bij banken drempels weg om krediet te verstrekken. Samen is er extra kracht.

Van 25.000 tot 1,5 miljoen

Zowel kleine als grotere bedrijven kunnen worden geholpen. Het begint bij een lening van 25.000 euro en maximaal is 1,5 miljoen euro beschikbaar. Het kapitaal is bedoeld als vliegwiel om de zaken in gang te zetten. Na verloop van jaren wordt de financiering afgelost, het is immers geen subsidie. Er geldt een marktconforme rente.

Exportgaranties

Voor bedrijven met ambities in het buitenland helpt de FOM met exportgaranties. Zo kunnen de Friese MKB-ondernemers hun buitenlandse orders financieren en blijft geen kans onbenut om meer zaken over de grens te doen. Snelheid van handelen is hierbij een vereiste. Binnen twee weken wordt een exportgarantie geregeld, variërend van 25.000 euro tot maximaal 200.000 euro.

Fonds

De FOM heeft een fonds van 32 miljoen euro voor ondernemers. De provincie Fryslân heeft dit kapitaal opzij gezet om zo voor de lange termijn het midden- en kleinbedrijf te steunen. Een investeringscommissie beoordeelt de plannen met een ondernemersblik en een raad van commissarissen houdt toezicht. De expertise van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij wordt ook benut. Het beheer van het fonds is ondergebracht bij NV NOM.

Contact

Bezig met mooie plannen voor het bedrijf? Mogelijk kan de FOM helpen bij de uitvoering. Neem contact met ons op.