Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

19 februari 2019

Starterslening nodig? Nu snel en eenvoudig online aan te vragen!

Je bent starter en je wilt stappen maken. Voor het vervolmaken van je product, het opschalen van je productie, het aannemen van personeel of marketingactiviteiten: jij hebt investeerders nodig. De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) kan je hierbij helpen. De FOM biedt vanaf heden specifiek financieringen aan voor startende ondernemingen.

Voor een dergelijke financiering gelden een aantal voorwaarden:

  • De financieringsvraag ligt tussen de € 25.000 en € 100.000.
  • De onderneming is een besloten vennootschap (B.V.).
  • De onderneming staat minder dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De onderneming is gevestigd of gaat zich vestigen in de Provincie Fryslân.

Online aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kunnen we wellicht snel schakelen. Hiervoor hebben wij een online aanvraagformulier, waarin een aantal vragen over de financieringsbehoefte, de businesscase en de onderneming staan. Hoe completer ingevuld, hoe sneller een beslissing genomen kan worden over de aanvraag.

Meer informatie over en het aanvragen van deze lening vind je hier.

Starterslening FOM