Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Diederik of Sybo.

Diederik Jongema

Diederik Jongema

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Starters

Goede plannen zijn het waard om snel uitgevoerd te worden. De FOM biedt met de Starterslening financiering voor startende ondernemers met goede plannen.

Snel handelen

Lange procedures zijn niet nodig. Onze fondsdirectie kan snel besluiten over individuele aanvragen tussen 25.000 en 100.000 euro.

Criteria Starterslening

Voldoet u aan de volgende voorwaarden, dan komt u eventueel in aanmerking voor een Starterslening:

 • U heeft een financieringsvraag tussen de € 25.000 en € 100.000.
 • Uw onderneming is een besloten vennootschap (B.V.).
 • Uw onderneming staat minder dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw onderneming is gevestigd of gaat zich vestigen in de Provincie Fryslân.

Online financiering aanvragen

U kunt direct onderaan deze pagina uw financiering aanvragen. In dit formulier staan 31 vragen die ingaan op uw financieringsbehoefte, de businesscase en de onderneming. Let op: alle informatie moet worden aangeleverd, anders kunnen we helaas uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Na ontvangst van het ingevulde formulier vindt aanvullend onderzoek plaats. Hierna zal een kennismakingsgesprek met Diederik Jongema of Sybo Zijlstra worden ingepland voordat een definitief besluit over verstrekking van de financiering vanuit FOM wordt genomen.

In de regel heeft u binnen vier weken duidelijkheid over uw aanvraag.

Benodigde informatie

U moet tijdens het invullen van het formulier de volgende informatie aanleveren:

 • Businessplan
 • Jaarrekeningen afgelopen jaren (indien beschikbaar)
 • Recente financials (tussentijdse balans en winst- en verliesrekening)
 • Prognoses (investeringsbegroting, financieringsbegroting, winst- en verliesrekening, balans en liquiditeitsprognose)
 • CV directie
 • Organogram

Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan vragen we nog een aantal zaken, namelijk:

 • (Eventuele) definitieve contracten van co-financiers
 • Rekeningnummer (IBAN)
 • Aandeelhoudersregister (van uw onderneming en aandeelhouders)
 • Statuten (van uw onderneming)
 • Managementovereenkomst

Voorwaarden

Bij de Starterslening wordt een standaard financieringsproduct aangeboden. Bekijk hier de belangrijkste kenmerken.

Starterslening aanvragen

Klik hier om direct een Starterslening aan te vragen.

We vinden uw privacy heel belangrijk. Lees hier onze privacy statement.

Andere werkgebieden