Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Diederik of Sybo.

Diederik Jongema

Diederik Jongema

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Starters

Goede plannen zijn het waard om snel uitgevoerd te worden. Startende ondernemers zoeken oplossingen voor de financiering van hun ambities. De FOM biedt met het Startersbudget impulsen voor nieuwe zaken.

Snel handelen

Snelheid is van het grootste belang voor startende ondernemingen die goede plannen hebben maar die hun financiering niet (volledig) ingevuld krijgen. Voor het vinden van een passend antwoord is het belangrijk om een in korte tijd onderzoek te doen.

Innovatief

Financieringen zijn mogelijk voor startende ondernemingen die een innovatief karakter hebben. Of voor bedrijven die een onderbouwde ambitie hebben van groei in werkgelegenheid of een omzetstijging van minimaal 60 procent in de komende vijf jaren.

Aanvraag

Na de kennismakingsafspraak wordt een financieringsaanvraag ingevuld. Naar aanleiding van deze aanvraag vindt aanvullend onderzoek plaats en volgt een vervolggesprek voordat een definitief besluit over verstrekking van de financiering vanuit FOM wordt genomen.

Eenvoud

Lange procedures zijn niet nodig. Over individuele aanvragen tussen 25.000 en 100.000 euro kan de fondsdirectie besluiten. De standaardisering van de financiering en de contractdocumentatie maakt het voor alle partijen eenvoudiger.

Rente

Financieringen aan startende ondernemingen horen tot de hogere risicoclassificatie. Om deze reden zal de (standaard) rentevergoeding conform het maximale tarief uit de rentetabel uit EC 2008/C 14/02 worden berekend.

Contact

Bezig met mooie plannen voor het bedrijf? Mogelijk kan de FOM helpen bij de uitvoering. Neem contact op met de adviseurs Diederik Jongema of Sybo Zijlstra.

Meer lezen? Bekijk de door ons gefinancierde bedrijven.

Andere werkgebieden