Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

FORU-Solution: investeren in innovatie

Olie in de Waddenzee? Het schrikbeeld is de inspiratie voor een innovatieve ‘oliestofzuiger’. Een lening van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij helpt het bedrijf FORU-Solution te groeien.

Het is een sterk staaltje Hollandse inventiviteit dat nu de wereld over gaat. De seriematige productie en assemblage gebeurt bij FORU-Solution in Harlingen. De drijvende olie-opruimapparatuur heeft de bijzondere belangstelling van onder andere bergingsbedrijven, oliemaatschappijen en de offshore-industrie.

Jarenlang is alle volhardendheid benut om van een innovatief product ook echt business te maken. Het is een zaak van lange adem, erkennen de ondernemers Bert Sibinga en Koos Tamminga. Zij zijn sinds 2013 de stuwende krachten achter de FORU, de afkorting van Floating Oil Recovery Unit.

Er is meer nodig dan een product met potentie. Duidelijk is inmiddels hoe belangrijk het is om partners te hebben, adviseurs voor kennis en techniek, lijntjes met potentiële afnemers, internationale contacten. “Zo zijn we in contact gekomen met de Amerikaanse kustwacht. Onze methode van olieopruiming heeft ook hun interesse”, licht Sibinga toe.

Milieuramp

De milieuramp door de brandende olietanker Exxon Valdez in 1989 was voor ingenieur Wim Schuur de aansporing een oplossing te bedenken voor het opruimen van olie in en op water. Zijn overgenomen idee is een kwart eeuw later de grondslag voor de FORU. De ‘oliestofzuiger’ kan zelfs in een ruige zee olie van het water halen. Milieuschade en olieverspilling blijven zo zeer beperkt.

Cruciaal voor FORU-Solution is in 2013 de stap geweest naar de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en daaropvolgend de vestiging van het bedrijf in Watercampus in Leeuwarden, het centrum voor watertechnologie. Binnen deze netwerken heeft het bedrijf vleugels gekregen. Het NOM-programma voor industriële participatie heeft geholpen de Noord-Amerikaanse markt te openen.

Ondernemerschap

Met de steun uit vele hoeken is het gelukt om een bijzonder idee tot wasdom te krijgen. De initiatiefnemers Sibinga en Tamminga leveren het ondernemerschap. Ook hebben ze een groot deel van het kapitaal ingebracht, samen met twintig aandeelhouders “die ook vooral sparring-partner zijn”.

De Friese Ontwikkelingsmaatschappij steunt sinds 2016 het bedrijf met een achtergestelde lening. Zo krijgt een Friese start-up de kans zich verder te ontwikkelen. “Net als de NOM is de FOM bovendien een klankbord. Kritisch, maar vooral meedenkend in oplossingen en kansen.”

Waddenzee

Wat voor de hele wereld van grote betekenis kan zijn, is eerst dichtbij in de Waddenzee bewezen. Met 0,5 miljoen euro uit het Waddenfonds is de innovatie omgezet in de praktijk. Het kwetsbare Waddengebied is een uitdaging geweest, stelt Sibinga vast.

Een amfibievoertuig en een rupsvoertuig (de Wadcrawler van BDS uit Harlingen) met daarop de FORU-70 zijn de oplossingen in de ondiepe, slikrijke en daardoor moeilijk toegankelijke gedeelten. “Het is als een brandblusser. Je hoopt hem nooit te gebruiken, maar je hebt hem wel nodig.”

Contact

Bezig met mooie plannen voor het bedrijf? Mogelijk kan de FOM helpen bij de uitvoering. Neem contact op met de adviseurs Diederik Jongema of Sybo Zijlstra.

Meer lezen? Bekijk meer door ons gefinancierde bedrijven.