Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

In de rubriek Diverse vragen in NOMMER 47 (een uitgave van NV NOM) vertellen ondernemers hoe zij in hun bedrijf ruimte geven aan diversiteit & inclusie. Wie daarover meer interne dialoog wil, kan de gesprekskaarten inzetten die Jura Bakx en Mette Geerling ontwikkelden. Met hun startup Included Cards brengen zij serieuze thema’s op een toegankelijke manier onder de aandacht.

7 december 2023

Open gesprekken met Included Card

Ooit met collega’s besproken of alle hetero’s wel honderd procent hetero zijn? Of hoe jullie zouden reageren als er een man in een jurk komt solliciteren? En staan er wel eens onderwerpen als een genderneutraal toilet of inclusiever taalgebruik op de agenda? Voor de meeste bedrijven zijn dit soort thema’s nog een beetje onwennig, maar als het aan Jura en Mette ligt, horen ook deze onderwerpen bij een organisatie die streeft naar diversiteit & inclusie. Daarom ontwikkelden zij gesprekskaarten voor het spel Included Cards, dat verkrijgbaar is in varianten voor scholen, bedrijven en de LGBTQ+ community.

‘Bij dit spel zijn er geen goede of foute antwoorden’, benadrukken de ondernemers. ‘Het gaat erom dat mensen open met elkaar in gesprek gaan en zich bewust worden van vooroordelen en stereotypering. Bijna alle generaties op de werkvloer zijn opgegroeid met de heteronorm en die heerst nog steeds in het bedrijfsleven. Als diversiteit al aan bod komt, gaat het meestal over de m/v-verhoudingen – van loonkloof tot vrouwenquota – terwijl die focus op het man-vrouw-denken weinig ruimte laat voor andere variaties en aandachtspunten in de omgang met elkaar. Daarom denken wij dat het belangrijk is om aannames over wat ‘normaal’ is eens onder de loep te nemen en te ontdekken hoe divers we als samenleving zijn.’

LGBTQ+ vriendelijk

Cultuur en kleur zijn geen nadrukkelijk thema bij Included Cards, al is die vertaalslag wel te maken binnen de gesprekken die door het spel worden geopend. ‘De focus ligt bij ons op gender, seksualiteit en identiteit’, vertellen Jura (zij/haar) en Mette (die/hun), die zowel in business als het dagelijkse leven partners zijn. ‘Included Cards is ontstaan omdat wij in het begin van onze relatie graag vragenspelletjes deden om elkaar beter te leren kennen. We merkten dat veel vragen vanuit de standaard heteronorm zijn geformuleerd. Omdat wij ons daar minder in herkennen, besloten we zelf een vragenspel te maken dat wél LGBTQ+ vriendelijk was.’

Het spel sloeg aan bij gelijkgestemden, al besefte het koppel dat ze buiten de community pas echt impact kunnen maken. ‘Wij willen beweging brengen in het traditionele hokjesdenken en dan is het belangrijk om met elkáár in gesprek te gaan. Scholen en bedrijven spelen een sleutelrol als het gaat om een diverse & inclusieve samenleving, daarom hebben we ook gesprekskaarten ontwikkeld voor deze doelgroepen. Met dit spel hopen we bij te dragen aan meer LGBTQ+ vriendelijkheid en acceptatie. Zolang homo nog steeds als scheldwoord wordt gebruikt en de verwachting is dat iedereen die buiten de gangbare norm valt uit de kast komt, is het zinvol om open gesprekken met elkaar te voeren over diversiteit.’

‘Mensen die hetero zijn, hoeven niks uit te leggen, iedereen die het anders voelt blijkbaar wel. Waarom die kast? Alleen al dát bespreekbaar maken, kan het wat makkelijker maken voor mensen die afwijken van de heteronorm.’

Waarom een kast?

Achteraf vindt Jura het best raar dat zij uit de kast moest komen omdat ze ontdekte op vrouwen te vallen. ‘Mensen die hetero zijn, hoeven niks uit te leggen, iedereen die het anders voelt blijkbaar wel. Waarom die kast? Alleen al dát bespreekbaar maken, kan het wat makkelijker maken voor mensen die afwijken van de heteronorm.’

Dat indelen in hokjes sowieso niet werkt, ontdekte Jura toen ze drie jaar geleden verliefd werd op de non-binaire Mette, die zich vrouw nog man voelt. Al vond Mette het wel fijn om zichzelf uiteindelijk te kunnen plaatsen. ‘Omdat alles zo is gericht op man of vrouw zijn, had ik geen idee wat ik met mijn gevoelens aan moest. Totdat ik een film zag waarin een non-binair karakter speelde. Pas toen ontdekte ik: dat kan dus óók. En dat had ik best eerder in mijn leven willen weten.’

Wat daarom voor beide ondernemers vooral ‘uit de kast’ mag, zijn ieders persoonlijke gevoelens over deze belangrijke levensthema’s. Oók op de werkvloer. Het koppel begrijpt dat vooral seksualiteit een wat ongemakkelijk onderwerp is bij bedrijven, al laten de ontwikkelingen rondom Me Too duidelijk zien hoeveel er scheef kan groeien zolang er taboes zijn. ‘Een veilige werkomgeving vraagt openheid’, vinden Jura en Mette. ‘Hoe ervaren mensen seksueel getinte grapjes? Hoe zit het met ongeschreven regels in gedrag en kleding op het werk? Ons vragenspel zit vol openingen tot gesprek en hoe vaker we over dit soort onderwerpen praten, hoe zichtbaarder de diversiteit onder mensen wordt en ook hoe makkelijker we daarmee leren omgaan.’

Vragen staat vrij

Het spel van Included Cards bevat zowel stellingen als vragen en nodigt uit tot delen, discussie en reflectie. De kaarten zijn geschikt voor een goed gesprek bij de koffie of werklunch, maar kunnen ook worden ingezet bij een teamoverleg rondom diversiteit & inclusie. Bovendien zijn Jura en Mette te boeken voor een Included-workshop. Met hun open en enthousiaste houding breken zij makkelijk het ijs. ‘Voor ons zijn er geen taboes meer’, lacht het stel. ‘Wij kunnen uitleg geven over alles wat met LGBTQ+ samenhangt en we durven dóór te vragen. Voorwaarde om vrij te vragen en praten is een veilige setting, plus de bereidheid om open te luisteren naar elkaars antwoorden. Dan ontstaan de mooiste gesprekken en openingen voor meer voor diversiteit & inclusie.’

Open gesprekken met Included Card

FOM Included

Included Cards stond dit jaar in de finale van de Friese studentenstartupcompetitie Enterprijs, waar Klaas Kooistra (hij/hem) van de FOM in de jury zat. Hij werd geraakt door het verhaal van Jura en Mette. ‘Opeens besefte ik hoezeer ook mijn beeld van de samenleving is gevormd door de heteronorm’, vertelt de investment manager, die getrouwd is met een vrouw en twee kinderen heeft.

Hij speelde het spel al een paar keer met collega’s van de FOM en de NOM en inmiddels draagt het FOM-team regelmatig een hoodie waar het Included logo op staat. ‘Ook dat is een laagdrempelige manier om met anderen in gesprek te raken over diversiteit en inclusie’, merkt Klaas. ‘Veranderingen komen niet zomaar. Het begint ermee dat je aan het denken wordt gezet en eens met elkaar doorpraat. En dan zijn de gesprekskaarten van Included een prachtig handvat.’

Dit artikel verscheen eerder in NOMMER 47, een uitgave van NV NOM.

Open gesprekken met Included Card