Ruurd Harthoorn – Elzinga & Van der Krieke (Fotografie Aron Weidenaar)