Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

25 oktober 2022

We doen het met zijn allen, bij de FOM.

Wie is wie, bij de Friese Ontwikkelingsmaatschappij? Aanleiding voor die vraag: deze zomer begon Klaas Kooistra bij de FOM als tweede investment manager naast Sybo Zijlstra. We stelden hem al netjes voor in een openhartig kennismakingsportret. Daar wilde Klaas best aan meewerken, op één voorwaarde: de rest van het team minstens zo duidelijk in beeld. Hier komen ze: Berber, Thomas, Rob en Sybo. Wat blijkt? Een slagvaardig ploegje, samen op een missie: “We doen meer dan geld uitdelen. Misschien wel onze grootste toegevoegde waarde: vanzelf meer vakkennis over ondernemen in huis. Zonder dat we in de weg gaan lopen als mededirecteur.”

Meest blij met . . .

Sybo – “Onze maatschappelijke impact. We helpen mee aan verduurzaming en innovatie in de regio. Ook niet onbelangrijk: de werkgelegenheid. Ik moet nu denken aan een moedig project, dat zonder de bemoeienis van de FOM zeker niet gelukt was. Er werken daar nu een flink aantal mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt; dat stond al zo in het businessplan. Voor ons destijds de hoofdreden om te zeggen: hier moeten we voor gaan. Dat soort mooie initiatieven zien we gelukkig steeds meer. Het geeft veel voldoening.”

Berber – “Het moment dat je na een lang traject samen naar de notaris gaat voor de overdracht van aandelen, terwijl je weet dat alles tot in de puntjes geregeld is. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en als team hebben we de ondernemer geholpen.”

Thomas – “Soms staat er na een moeilijke aanloop uiteindelijk een knoert van een bedrijf en is de lening helemaal afgelost. Het pand is intussen meer dan twee keer zo groot.”

Rob – “Bij de oprichting van de FOM in 2014 ging het eerst alleen nog om innovatie. Later hebben we dat uitgebreid met bedrijven die willen groeien en starters, plus bruikbare exportgaranties voor het MKB, een garantstelling voor het buitenland waarbij je nog wel bij je werkkapitaal kunt. Die service bestond helemaal nog niet in Nederland. Het mooie vind ik, dat we in een gebied werken waar veel traditionele financiers juist niet actief zijn. Dus wij kunnen nu echt een toegevoegde waarde voor ondernemers betekenen.”

Goed om te weten, over de FOM

Rob – “We willen graag zo laagdrempelig mogelijk zijn voor mensen met een goed plan, zelfs als het gedurfd of ongebruikelijk is. Daarom zitten we ook dichtbij, in Leeuwarden. Heb je een serieuze vraag, dan komen we langs, altijd! We gaan heel graag het gesprek aan. Ik zou zeggen: bij twijfel: bel ons.”

Rob – “Ook belangrijk om te weten als je met Sybo of Klaas in gesprek gaat: onze investment managers nemen geen besluiten. Ze werken het hele traject nauwkeurig uit – product, markt, management, risicoprofiel – en leggen het dan als adviesvraag voor aan een onafhankelijke investeringscommissie. De leden brengen allemaal hun eigen soort ervaring mee, zodat ze ook durven te zeggen: dit heb ik ooit van dichtbij meegemaakt, let daar en daar straks goed op. We laten ze daarom tijdens de voorbereiding al even meekijken.”

Sybo – “We houden er rekening mee, dat sommige ondernemers goed in ondernemen zijn, maar slecht in het op papier zetten van een deugdelijk businessplan. Wij weten dan wel een specialist die kan helpen bij het formuleren.”

Rob – “Je kan een hele mooie uitvinding gedaan hebben, maar wij vragen altijd: voor wie?! Als niemand er behoefte aan heeft, zit je met de gebakken peren. Het begint overigens altijd met iets van een haakje voelen in je onderbuik. Als dat er is, dan lees je in een minder goed geschreven plan wel tussen de regels door.”

Sybo – “Bij starters die snel aan de slag willen met een relatief klein bedrag (tot 100.000 euro), hoeft het allemaal niet zo lang te duren. Dan kunnen we ook snel spijkers met koppen slaan, voordat het te laat is! Het begint met een handige, snelle online procedure, om zelf thuis af te vinken waar je plan aan moet voldoen.”

Berber – “Op onze website staat ‘It kin wol’ – we gaan echt op zoek naar de mogelijkheden om een ondernemer verder te helpen.”

Wekelijks teamoverleg

Berber – “Op papier doe ik samen met Thomas wat je wel ‘backoffice’ kunt noemen: het maken van afspraken, contracten opstellen, contracten aanpassen, periodieke rapportages maken. Thomas is de specialist leningen, vooral voor starters. Maar elke afzonderlijke aanvraag bespreken we eerst uitgebreid met zijn vijven.”

Sybo – “We vullen elkaar onderling mooi aan. Ik ben meestal wat introverter en voorzichtiger dan Klaas. Die kan snel enthousiast raken. Een mooie eigenschap, maar soms ben ik er dan om dat enthousiasme nog even wat af te remmen. En andersom werkt het ook! Dan trekt Klaas mij en de rest over de streep.”

Benieuwd naar wat de FOM allemaal voor jou kan doen?

Neem contact op met Sybo of Klaas.