Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

21 april 2021

Vermogen in plaats van geld

Leningen, kredietgaranties en betaalregelingen hebben de afgelopen tijd veel mkb-bedrijven beschermd tegen een snel faillissement. Maar met die liquiditeitssteun zijn ze nog niet uit de gevarenzone. Bedrijven versterk je niet alleen met geld, maar juist met vermogen. Iets wat we bij de FOM al jaren doen. Om een toekomstige failissementsgolf te voorkomen, adviseert het IMF overheden belangen te nemen in mkb-bedrijven.

Gaan we 2008 achterna?

Voor ons is het duidelijk dat het IMF met dit voorstel naar de lange termijn kijkt. Ze hebben in twintig ontwikkelde landen van Europa en Oost-Azië onderzoek gedaan en ze verwachten dat zestien procent van de mkb’ers dit jaar met een negatief eigen vermogen komt te zitten. Door dat negatieve vermogen kunnen de mkb’ers hun schulden niet meer terugbetalen. Met als gevolg dat het aantal faillissementen oploopt naar eenzelfde niveau als in de vijf jaar na de kredietcrisis van 2008. Wat in Nederland al neerkomt op meer dan zeventienduizend faillissementen. Het IMF verwacht dat we dit niveau in veel kortere tijd halen, wanneer er niet wordt ingegrepen. Een wereldwijde golf aan faillissementen zal resulteren in miljoenen werkloze mensen, wat weer een immense impact heeft op de economie. Op micro- én macroniveau. De nevenschade daarvan zou ook voor Nederland hele grote gevolgen kunnen hebben.

Een uitweg

Maar het IMF ziet gelukkig (!) een uitweg: landen die voldoende begrotingsruimte hebben, moeten aandelenbelangen in kleine en middelgrote bedrijven nemen. De overheid krijgt dan een winstaandeel in het bedrijf en voor het bedrijf staan daars financiële middelen tegenover. Door de bedrijven met vermogen te sterken, hebben ze een betere basis voor de stappen die ze willen of moeten zetten. Als de FOM versterken we die basis al jaren. Er zijn tientallen Friese mkb’ers, van innovators tot expert en van starters tot groeiers, die met deze basis een goede vervolgstap hebben gezet.

Levensvatbaar

Het IMF adviseert niet om alle bedrijven een financiële boost te geven, maar alleen de mkb-bedrijven die nu insolvabel zijn en na de crisis en de lockdowns nog steeds levensvatbaar zijn. Ook wij steunen die gedachte. We bieden ondernemers het kapitaal dat ze missen bij hun plannen. Plannen die potentie hebben en van belang zijn voor de Friese economie en werkgelegenheid. Investeren in goede, levensvatbare plannen en bedrijven. Dat onze denkwijze hetzelfde als die van IMF is, is fijn. Het biedt hoop voor de toekomst.

Meer weten over financiering voor jouw bedrijf? Lees hier over de verschillende financieringsmogelijkheden.