Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

19 april 2021

Welvaart en welzijn: wat we kunnen verwachten

Groeien, krimpen. Hoe staat het met de economie in Fryslân en Nederland? In heel het land  was er vorig jaar sprake van economische krimp. Gelukkig lijkt de economie dit jaar weer aan te trekken. Al lijken de verwachtingen uiteen te liggen. Het CPB verwacht een groei van 2 procent, terwijl het IMF een groei van 3,5 procent verwacht.

Krimp in 2020

De economische krimp in 2020 zat in Fryslân met 3,5 procent net onder het landelijk gemiddelde van 3,8 procent. Een ‘mooi’ getal, zeker als je het afzet tegen de 4,5 procent van Europa. Provincies als Groningen (5 procent) en Noord-Holland (7 procent) kregen zwaardere klappen, terwijl Flevoland (2 procent) het er beter vanaf bracht. Binnen onze mooie provincie zien we ook verschillen. Op de Waddeneilanden zien we dat de krimp 4 procent bedroeg, wat vooral komt doordat ze afhankelijk zijn van toerisme.

Groei in 2021

De verwachting vanuit IMF is dat dit jaar de Europese economie met 4,5 procent groeit. Voor Nederland komen zij uit op een groei van 3,5 procent, terwijl DNB, CPB en Rabobank rekenen op ‘slechts’ 2 procent. Het verschil is te verklaren doordat de Nederlandse organisaties meer inzicht hebben in de data uit Nederland. Ze kijken onder andere naar faillissementcijfers en schuldopbouw, terwijl het IMF het meer vanaf de oppervlakte bekijkt.

En Fryslân?

Wat de verwachtingen precies zijn voor de groei van de Friese economie is nog niet bekend. Wel mogen we ervan uitgaan dat het rond het groeicijfer van Nederland komt te liggen. Uiteindelijk betekent een kleinere krimp dat we straks minder sterke groei hebben. Natuurlijk doen we er vanuit de FOM alles aan om die groei zo sterk mogelijk te maken, door duurzaam te investeren in de plannen van Friese ondernemers.

Welvaart vs. welzijn

Naast de welvaart is het welzijn misschien nog wel belangrijker. Met de Brede Welvaartsindicator (BWI) kijken Universiteit Utrecht en de Rabobank naar elf welvaartsindicatoren om een beter beeld te krijgen van onze brede welvaart, ofwel ons welzijn. Vooralsnog blijft die schade beperkt en scoort Zuidwest-Fryslân wat betreft welzijn landelijk hoog. Maar er ligt wel een gevaar op de loer. Sociale contacten, baanzekerheid, de werk-privébalans, huisvesting en het milieu spelen daarin een grote rol. Zoals Sjoerd Hardeman, econoom van de Rabobank betrokken bij de Brede Welvaartsindicator 2021, in de Volkskrant zegt: “We moeten juist nu brede welvaart als kompas gaan hanteren. Brede welvaart is het doel, het bbp slechts een middel om dit doel te bereiken.”