Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

9 april 2021

Bakkerij Van der Kloet blijft ambachtelijk

Ondernemers leren graag van anderen. Over innovatie, groei, export, ondernemerschap en financiering sparren ze geregeld met collega’s of adviseurs, waaronder die van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Zo ook ondernemer Jan Douwe Gerbranda, algemeen directeur van Bakkerij Van der Kloet.

Met zaken in Franeker, Leeuwarden, Ferwerd, Dronrijp en Sint Annaparochie is familiebedrijf Bakkerij Van der Kloet een waar begrip in Fryslân. De bakkerij werd in 1919 in Franeker opgericht en in oktober 2018 werd Jan Douwe Gerbranda door de familie benaderd om het bedrijf te sturen. Met Gerbranda aan het roer sloeg de bakkerij met hulp van de FOM een nieuwe weg in.

Diederik gaf Jan Douwe het vertrouwen

“De familie vroeg mij om als algemeen directeur aan te treden om te kijken of we het familiebedrijf intact konden houden. Er was werk aan de winkel. 2019 was daarom echt een overgangsjaar, waarin we alles inzichtelijk maakten. In 2020 zijn we een saneringsronde gestart, waarna we vooruit konden kijken.” De volgende stap: doelen stellen. “We moesten vet op de botten krijgen. We wilden in vier jaar tijd een omzetgroei van 40% realiseren.”

Eerst zien, dan geloven

Om dat doel te bereiken is volume nodig. En dus machines die de productie kunnen draaien, maar voor die investering was het kapitaal nog niet voorradig. “Via Eijgen Finance kwam ik met Diederik Jongema van de FOM in contact. Na ons gesprek in 2019 zei hij: ‘Laat maar zien dat je met de bakkerij inderdaad die kant op kunt.’ In 2020 zijn we opnieuw om tafel gegaan en kon ik de stappen die we al hadden gezet laten zien, maar ook aantonen dat we extra ondersteuning nodig hadden om ons doel te kunnen bereiken.” Diederik gaf Jan Douwe het vertrouwen en zorgde voor de investering die nodig was om de stappen te zetten.

De ambacht blijft

Inmiddels werken de bakkers en machines 24/7 in synergie om niet alleen de zes eigen winkels van vers brood en banket te voorzien, maar ook supermarkten, horeca en andere kleine bakkerijen in Noord-Nederland. “De ambacht blijft. We zullen niet een grote landelijke speler worden. Maar door de volumes die we nu draaien, hebben we wel groei kunnen realiseren. Het draait nu zelfs zo goed dat we aan het uitbreiden zijn naar het pand van de buren.”

“Ik ben geen bakker”

Jan Douwe, ondernemer in binden en verbinden, weet het bedrijf, met hulp van onder andere de FOM, in korte tijd in een rendabele onderneming te veranderen. Met zijn achtergrond is dat niet vreemd. “Ik ben acht jaar mede-eigenaar geweest van een schoonmaakgroothandel, dus ik kende de wegen en wist hoe ik die moest bewandelen. Maar ik ben geen bakker. Daarom heb ik heel veel aan de bakkers, banketbakkers en externe mensen zoals leveranciers van onze grondstoffen die bevlogen zijn met Bakkerij van der Kloet. Ik zorg op mijn beurt voor de bedrijfsvoering, nieuwe klanten en het assortiment aan de buitenkant. Dat geef ik dan weer door aan de binnendienst, zodat die de bakkers en banketbakkers op de hoogte houden en daarmee de volumes kunnen produceren.”

Wees niet eigenwijs

Nu het bakkersbedrijf de goede kant op gaat, ontstaat er ook ruimte voor andere ambities. “Natuurlijk willen wij ook groener worden. En dan niet alleen met zonnepanelen en aardwarmte, maar ook qua verpakkingsmateriaal en productieproces.” Daar gaan ze de komende drie jaar naartoe werken. Waar mogelijk doen ze dat met eigen kapitaal. “Maar gezien de goede relatie met de FOM, zal ik ook Diederik daarin betrekken. Om mee te kijken en advies te geven. Hij kijkt heel anders naar je onderneming en ik vind dat we daar gebruiken van moeten maken. We moeten niet eigenwijs denken dat we alles alleen wel kunnen doen.”