Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

17 maart 2021

Impuls Friese werkgelegenheid hard nodig

De werkloosheid in Fryslân steeg in 2020 flink. Flexwerkers zagen hun werk verdampen en vooral onder jongeren is het aantal WW-uitkeringen gestegen. Het UWV maakte een sombere prognose en verwacht dat die stijging dit jaar doorzet. “De huidige arbeidsmarkt is erg onzeker, zo weten we bijvoorbeeld niet hoe lang de lockdown nog duurt”, vertelt Nathalie van Berkel, lid van de raad van bestuur van het UWV aan nu.nl. Bij de FOM zien we het met lede ogen aan en zijn we alleen nog maar meer gemotiveerd om ondernemers te helpen die aan de slag willen met hun plannen. Met als doel om samen een boost te geven aan de werkgelegenheid in de provincie.

De situatie in Fryslân

Voordat de pandemie begin 2020 toesloeg, zat de Friese economie al in een ‘vertraging’. Hoewel de provincie qua corona de dans redelijk ontsprong, kwam de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal abrupt tot stilstand. In het voorjaar zagen ze bij het UWV het aantal vacatures razendsnel verdampen. Terwijl juist de zomermaanden normaal gesproken veel extra werk opleveren. Steeds meer Friezen lieten zich registreren als werkzoekende. De teller staat inmiddels op 47.000.

De verschillen in de sectoren zijn groot. ICT’ers zijn nog altijd zeer gewild en ook in de techniek, de zorg en het openbaar bestuur is voldoende werk. In sectoren als horeca en non-food retail is de concurrentie van werkzoekenden juist groot. De enige sector die coronaproof lijkt is de detailhandel food; de supermarkten, groenteboeren en slagers.

WW-uitkeringen blijven stijgen

Met de aanhoudende coronamaatregelen verwacht het UWV dat de landelijke werkloosheid in de komende maanden van vier naar zes en mogelijk zelfs 8,5 procent stijgt. “Voor het UWV betekent dit 286.000 WW-uitkeringen eind 2020, een stijging van circa 62.000 WW-uitkeringen ten opzichte van 2019. Naar verwachting stijgt in 2021 het aantal WW-uitkeringen verder door naar 386.000”, vertelt Nathalie van Berkel.

De toename in uitkeringen in Fryslân is het grootst onder jongeren. “Jongeren werden in het begin van de crisis snel en hard geraakt. Dit komt doordat ze vaak met flexibele contracten werken in sectoren die door de coronamaatregelen veel of zelfs alle omzet verloren, zoals de horeca en detailhandel non-food.” In de leeftijdscategorie tot 27 jaar gaat het om een stijging van maar liefst 47 procent ten opzichte van 2019. Bovendien hebben jongeren over het algemeen weinig WW-rechten opgebouwd, waardoor ze maar kort een WW-uitkering ontvangen.

Samen de werkgelegenheid een boost geven

Bij de FOM zetten we ons in voor economische groei en het verbeteren van de werkgelegenheid. De cijfers doen ons beseffen dat het in contact komen met Friese ondernemers die een impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid in Fryslân, belangrijker is dan ooit. Wanneer zij de financiering voor hun plannen nog niet rond kunnen krijgen, kunnen wij helpen. Of het financieringsvraagstuk nu gaat om starten, groeien, innoveren of exporteren, samen kunnen we de werkgelegenheid in de provincie een – heel erg gewenste! – duw in de rug geven.

Ben jij of ken jij een ondernemer die concrete plannen heeft om de Friese economie en werkgelegenheid die hoognodige impuls te geven? Dan komen we graag in contact!