Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

1 oktober 2018

Investeringsfonds FOM steunt 22 Friese bedrijven: 180 arbeidsplaatsen

Friese bedrijven krijgen hulp van de provincie. In Fryslân hebben nu 22 bedrijven met financieringskapitaal een steun in de rug, dit is goed voor 180 arbeidsplaatsen. De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) heeft 32 miljoen euro beschikbaar om ondernemers te helpen bij hun ambities.

De FOM blijkt voor veel ondernemers de sleutel om problemen bij financiering van start, groei, export en innovatie op te lossen. Door de inbreng van de FOM worden ambitieuze plannen werkelijkheid. Of waar banken en andere financiers eerst terughoudend zijn, lukt het wel als ook de FOM meedoet in het verstrekken van risicokapitaal. De aangekondigde komst van de assemblagefabriek van het elektrisch stadsvoertuig Carver naar Fryslân is zo mogelijk geworden.

Het bedrijf Poedercoating Bolsward is het nieuwste bedrijf dat dankzij de FOM kan groeien. Het bedrijf heeft van de FOM een lening gekregen voor uitbreiding van het machinepark in het nieuwe pand. Zo kan de omzet verdubbelen en kunnen er tien mensen meer aan het werk. Door de steun van de FOM heeft ondernemer Eric Kroontje zijn plannen rond gekregen. “Het geeft vertrouwen als de FOM meedoet.”

“Werkgelegenheid en groei zijn voor ons belangrijk”, licht FOM-manager Diederik Jongema toe. Samen met zijn collega Sybo Zijlstra helpt hij het Friese midden- en kleinbedrijf met een brede kennis en ervaring in ondernemersfinancieringen. “We zoeken oplossingen, maar laten de ondernemer aan het roer.”

De Friese Ontwikkelingsmaatschappij is als provinciaal financieringsfonds de opvolger van wat tot nog toe Doefonds Fryslân was. Aanvankelijk was het speerpunt te helpen bij financiering van innovatie bij bedrijven. Nu richt de FOM zich ook op het bieden van hulp bij start, groei en export.

Een cruciale rol vervult de FOM bij exportfinanciering. Vaak ondervinden Friese ondernemers problemen bij financiering van orders in het buitenland. Door samen met de bank kleine bedrijven exportgaranties vanaf 25.000 euro te bieden krijgen ondernemers de mogelijkheden om snel te handelen en met hun Friese producten over de grens te gaan. De aanpak sluit aan bij het aanvalsplan van de provincie om de Friese export te stimuleren en zo de forse achterstand ten opzichte van het landelijk gemiddelde weg te werken.

De Friese Ontwikkelingsmaatschappij verwacht de komende jaren een groot aantal Friese bedrijven te helpen bij nieuwe initiatieven. De nieuwe website www.fom.frl helpt ondernemers bij het vinden van oplossingen. In veel gevallen zit het in bundeling van krachten, samen met banken en andere financiers. “Zo versterken we de Friese economie”, licht Jongema toe.