Bezig met mooie plannen voor uw bedrijf? Neem contact op met Sybo, Klaas of Reno.

Sybo Zijlstra

Sybo Zijlstra

Klaas Kooistra

Klaas Kooistra

Reno Minnema

Reno Minnema

26 oktober 2017

KNN Cellulose mikt op productie van duizend ton per jaar

KNN Cellulose ontwikkelde samen met CirTec de technologie om toiletpapier uit rioolwater om te zetten in een schone, droge en zeer bruikbare grondstof: Recell ®. Na enkele succesvolle proefprojecten mikt het bedrijf uit Leeuwarden op een productie van duizend ton per jaar. Deze stap wordt mede mogelijk gemaakt door investeringen van het Doefonds Fryslân, het Aanjaagfonds van de NOM en het Ir. G.J. Smid Fonds.

Cellulose is een duurzame grondstof die bruikbaar is de bouw- en infrasector en in de chemische industrie. “De potentie wordt echter nog te weinig benut omdat er nieuwe ketens voor nodig zijn”, stelt directeur Erik Pijlman van KNN Cellulose. “Wij koppelen daarom technologie en productie aan het ontwikkelen van functionele ketens en het creëren van marktvraag. Terwijl de gevestigde orde zich focust op hun core business, fungeren wij als innovatiekatalysator voor een circulaire en biobased economie.”

Het hergebruik van oud papier wordt al veelvuldig toepast, maar cellulose is meermalen te recyclen. KNN richt zich op zogenoemde tertiaire cellulose dat wordt gewonnen uit toiletpapier in rioolwater, maar ook uit andere afvalstromen, zoals luiers, melkverpakkingen en pizzadozen. “De technologie hebben we, daarom gaan we nu volop investeren in de hardware om productie te kunnen draaien”, zegt Pijlman. “Alleen al toepassingen in de rioolwaterzuivering biedt kansen op 180.000 ton cellulose per jaar en andere afvalstromen zijn nog veel omvangrijker. Wij verwachten vanaf 2018 een continue productie van minimaal duizend ton per jaar te kunnen draaien, mede dankzij de Waterschappen die hun rioolwater beschikbaar stellen.”

Het product Recell ® van KNN Cellulose wordt al gebruikt om asfalt duurzaam te verbeteren. In succesvolle proefprojecten werden een fietspad bij Jelsum, een deel van de dijk op Ameland en een stuk stadspark in Groningen geasfalteerd met een mengsel van steenslag, bitumen en ‘opgewerkt wc-papier’. De duurzame grondstof kan ook worden benut in de bouwsector, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal. Een derde markt die KNN Cellulose wil aanboren, is de chemische industrie. Daar zijn ze volgens Pijlman in toenemende mate op zoek naar duurzame grondstoffen en cellulose is interessant omdat het natuurlijke polymeer is opgebouwd uit suikermoleculen.

Dat het jonge technologie- en handelsbedrijf een kansrijk product maakt én zich doelbewust richt op ketenontwikkeling en het creëren van marktvraag is voor de noordelijke fondsen een lichtend voorbeeld. Zowel Doefonds Fryslân en het Aanjaagfonds van de NOM als het Ir. G.J. Smid Fonds investeren vol vertrouwen in KNN Cellulose. “Pioniers als Pijlman zijn nodig om een biobased economie van de grond te tillen. Dit bedrijf bouwt bruggen tussen technologische ontwikkelingen, circulair denken en commerciële kansen. Recell ® is als duurzaam product voor alle partijen interessanter doordat KNN Cellulose actief aan de economische haalbaarheid werkt.”